Over Rondom Prison

Rondom Prison
Over misdaad, straf en herstel

Rondom Prison roept ongetwijfeld allerlei associaties op.

Dat het wellicht iets heeft met gevangenissen, mag blijken uit de naam. Het logo zegt precies iets over binnen en buiten, over buitenstaander en binnenstaander? Wie kijkt naar wie? Wie zit binnen en wie gaat naar buiten? En de baseline over misdaad, straf en herstel, geeft aan dat het toch wel over ietsje meer gaat dan louter gevangenissen.

Nog iets, behalve een naam die je doet twijfelen of Prison nu op zijn Frans of op zijn Engels dient uitgesproken te worden?

Rondom Prison ~ het maatschappelijk debat

Rondom Prison stimuleert en faciliteert het maatschappelijk debat over hoe we als samenleving omgaan met de kwesties ‘misdaad, straf en herstel’. 

Dit vanuit volgende visie:

 • Ruimte voor een volwaardig herstelproces voor zowel het slachtoffer, de dader, als ook voor de samenleving. Vanuit de idee van een betekenisvolle gerechtigheid, met een voor alle partijen bevredigende uitkomst.

 • Een humaan strafbeleid, waar een gevangenisstraf enkel gebruikt worden als er geen alternatief is.

 • Zinvolle detentie waardoor gedetineerden de kans krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving.

 • Een brug slaan tussen de gevangenis en de samenleving waardoor gesloten werelden voor een stukje geopend worden.

 • Streven naar een solidaire samenleving die inzet op verbondenheid tussen mensen.

Met verschillende trajecten en methodieken nodigen we iedereen uit tot kennismaking met de kwestie, tot verdieping en genuanceerde reflectie, én tot dialoog.

Op de agenda staan lezingen, debatten, films, creatieve trajecten over de muren heen van gesloten werelden, …

Rondom Prison ~ een netwerk 

 • Rondom Prison is een netwerk van mensen en organisaties die vanuit een intens engagement hun expertise, kennis en ervaring ter beschikking stellen om Rondom Prison te maken, vorm te geven, en uit te dragen.
 • Rondom Prison dat zijn ook mensen die met elkaar in debat gaan, elkaar beluisteren, dialoog voeren, actie ondernemen, een mening vormen, … een engagement opnemen: (ex)-gedetineerden, slachtoffers, familie, professionals uit de detentie- e, hulpverleningscontext, over advocatuur, over de ogenschijnlijk niet-direct betrokken burger, over politiek, …

Rondom Prison ~ partner van het project DIALOOG

De komende drie jaar (2021 – 2023) zetten we de ambitie van Rondom Prison extra in de verf door ons engagement binnen het Vlaams project DIALOOG.

DIALOOG dat zijn 11 Avansa’s, De Rode Antraciet, De Huizen vzw en heel wat regionale netwerken en partners die de krachten bundelen om het maatschappelijk debat rond ‘misdaad, straf en herstel’ een extra push te geven!

Op de agenda staan lezingen, debatten, films, creatieve trajecten over de muren heen van gesloten werelden, bouwen van een Huis vol van verhalen over herstel, burgerpanels en een heuse Herstelconferentie.

Alles te volgen via dialoogherstel.org

Rondom Prison ~ een verhaal uit de praktijk

Wat kan er gebeuren als je met de gespreksmethodiek Samenspraak van Moderator vzw aan de slag gaat met burgers die zelf geen dader of slachtoffer zijn? Veel moois!

Eind 2019 organiseerden we met Rondom Prison een avond met als thema ‘In gesprek over daders en slachtoffers‘. Zo’n dertigtal nieuwsgierigen kwamen langs om, vanuit de gespreksmethodiek Samenspraak, zelf te ervaren wat het is om deel te nemen aan een gespreksgroep.

Samenspraak is een methodiek waar slachtoffers en daders van niet-gerelateerde feiten elkaar kunnen ontmoeten om hen inzicht te geven op de andere kant van het verhaal. Soms gebeurt het immers dat het niet mogelijk is om contact te leggen met het eigen slachtoffer of de eigen dader: deze is niet gekend, niet bereikbaar of wenst geen contact. Voor slachtoffers en daders die toch het gesprek met ‘de andere kant’ willen aangaan, organiseert Moderator vzw dus ‘Samenspraak’ gespreksgroepen.

Maar nu terug naar ‘In gesprek over daders en slachtoffers’ op die bewuste winteravond.
Het bracht dus heel veel!

Een mooie groep van studenten, burgers en enkele professionelen. Tijdens de inleiding op de avond precies nog wat onwennig aan het aftasten wat het ging worden. Wie zijn die mensen en hoe gaat dat gaan, dat spreken over daders en slachtoffers? Het gesprek ging van start, de vragen werden voorgelegd, de spreeksteen ging rond zodat ieder ruimte kreeg om te spreken en vooral ook te luisteren. Een voorzichtig aftasten van elkaar, in hoeverre je je eigen mening kon formuleren, en wat dit teweegbracht bij de andere gesprekspartners. De tongen werden losser, de gedachten zoefden door de ruimte, en het raakte hier en daar zelfs emotionele snaren.

Het ging over ‘slachtoffers’ en ‘daders’. Wat deze termen oproepen. Welke beelden (vooroordelen?) je hebt. En in hoeverre je je kan inleven in beide profielen. Het ging ook over rechtvaardigheid en gerechtigheid, over verzoening en vergelding. En vooral over samen spreken, luisteren en beluisteren, open gesprek, openstaan voor elkander zijn visie en mening, en dit binnen een veilige omgeving. Zeer belangrijk, die veiligheid, waar de ervaren gespreksleiders van Moderator voor zorgden.

Het onwennige was op het eind van de avond volledig weg. Het napraten
vulde de ruimte, reflecties en bedenkingen werden genoteerd op briefjes
en in de doos gestopt.

Enkele reflecties geven we hier mee:

 • Het horen van verschillende meningen.
 • Nog beter de rol van de dader ook begrijpen.
 • De werkvorm die veiligheid bezorgde.
 • Zeer interessant om in interactie te gaan met jonge mensen, een andere 
  generatie met een verrassend klare kijk. Bedankt!
 • Het was interessant om te ervaren dat je je in een groep met onbekenden, toch op je gemak kan voelen en over moeilijke zaken spreken.
 • Wij hebben elkaar zo nodig …
 • Ik neem alles mee! Was super.
 • Het luisteren naar elkaar, openstaan voor elkaar en elkaars mening, maar ook persoonlijkheid. Heel interessant om in gesprek te gaan zonder kennismaking (= geen/minder vooroordelen)
 • De openheid tussen onbekenden.
 • Ik vind het een zeer leuke en nodige concept om meer inzicht rond “de
  problematiek” te krijgen en ook dat de burgers rond verschillende thema’s inspraak krijgen.
 • Zeer verrijkend om standpunten van iedereen te horen, en te beseffen dat zowel jong als “ervaren” niet altijd zwart-wit denkt, maar verder durft nadenken over heikele punten, en zich ook in de plaats van anderen durft te plaatsen.

VOLG RONDOM PRISON

PARTNERS

Rondom Prison is De Rode AntracietAvansa Mid- en ZuidwestAvansa Regio BruggeHulp- en dienstverlening Open Gevangenis RuiseledeHogeschool Vives – sociaal agogisch werk/maatschappelijke veiligheidDe Huizen vzwCAW NW-Vlaanderen – Justitieel Welzijnswerk BruggeHoWest – Sociaal Werk/Toegepaste criminologieKruisPunt – buddywerking ex-gedetineerden, het A-Team Open gevangenis Ruiselede en Moderator vzw.

Rondom Prison + DIALOOG

OVER HET RONDOM PRISON LOGO

Het Graafschap ontwierp het mooie logo en afgeleid beeld voor Rondom Prison rond de beladen concepten en tegenstrijdigheden: gedetineerde & ex-gedetineerde, bezoeker & buitenstaander, open & gesloten.

Het logo stelt vragen rond de bezoeker, de buitenstaander en de gevangene.
Wie zit binnen en wie gaat naar buiten?

cropped-rondom2bprison
© http://hetgraafschap.be/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s